لیست استخدامهای امروز شنبه | ۸ فروردین ۹۴

تمامی استخدامهای منتشر شده امروز در این پست همراه با جزئیات قرار میگیرد

پایان بروزرسانی 

لطفا جهت مشاهده لیست آگهی استخدامها به ادامه مطلب مراجعه کنید


آرشیو استخدامهای امروز شنبه | ۸ فروردین ۹۴


استخدام شرکت امین جی
کارمند فروش محصولات
بهداشتی-غذایی در اصفهان
و چهارمحال ، ۴-٣۵٧٢١۵٠١


استخدام کشوری
شغل دوم پاره وقت
در منزل
حتی برای دانشجویان
www.44est.com
ظرفیت محدود
٠٩٠١٣٩١٧۵٢۵


املاک زاگرس
استخدام مشاور
با حقوق و مزایای عالی
۵١ ۴۴١ ۴۴ ٣


کارمند آقا ، با حقوق
و مزایای عالی،ماهیانه ٢ میلیون
ساعت تماس ٢٠ – ١۶
٣٢۶٧٣٧٢٧


کارمند خانم
مسلط به کامپیوتر
و امور اداری
محدوده : درچه
دستگرد خیار ، بلوار کشاورز
تماس ١١ الی ١٣
٣٧٨٨٢٠١٩
ت.ت.ا.م


آقا با وسیله نقلیه
ترجیحا موتور سیکلت
روابط عمومی بالا – ٣٧٧۶۶٨١۵
۶۶ ۴٠ ٩١٢ ٠٩١٣ ت.ت.م


استخدام کارمند – اداری
فروش – طراح آشنا به اتوکد
حسابداری – خدمات
٣۶٢۵۶٩٩٠


نیازمند مسئول فروش
خانم در زمینه لوله و اتصالات
پلیمری ، س.ت : ٩ – ١٧
٠٣١۴۵٨٣٨١١۶


تعدادی خانم ماهر جهت
کار در فست فود – ساعت
کاری ١٠:٣٠صبح الی ١٢:٣٠
شب ، با سرویس برگشت
حقوق ماهیانه ١میلیون تومان
خ نظر شرقی
٠٩١٣٨١٧٢٠٠٩
٣۶٢٧٠٠٨٧


نیازمند نیروی خانم جهت
پذیرایی و آشپزخانه کاردر
شرکت (محدوده نظر غربی)
٠٩٢١٧٧٣٠١۶٣-٣۶٢٩۵۴٢۶


نیرو
جهت کار در رستوران
٠٩١٣۶٨١١٣٨٩


نیازمند همکار خانم
دیپلم یا فوق دیپلم
نقشه کشی مسلط به اتوکد
٠٩١٣٢٢۴١٩١١-٣٢٣۴۵٣٢١


کارآموز جهت آرایشگری
مردانه – با آموزش حرفه ای
خیابان خاقانی
٠٩١٣٠٢٩۵۶١٧ ت.ت.م


کارشناس فروش
با سابقه – (خانم یا آقا)
در زمینه لوله های پلیمری
P.jabalameli@gmail.com


استخدام نگهدار کودک
سالمند و تمیزکاری و
مشاغل دیگر – ٣٢٣٠٣٩٩٣
٠٩١۴٠٣۵۴٨٧٩


خانم با اتومبیل پخش کتاب
حقوق ١ میلیون ، آقا جوان
تبلیغ با تن پوش ١ میلیون
٣٣٣٩٣١۶۶ ت.ت.م


استخدام آقا
جهت کارپردازی و نظافت
ترجیحا ٣۵ تا ۴٠ ساله
٠٩١٣٣١٩۵٨٨۶


صندوقدار خانم مسلط
به نرم افزار حسابداری با
روابط عمومی بالا ، حقوق توافقی
٠٩١٣۴٣٣٨٩١٠-٣٢۶٧۶١٨٩


شرکت بهین گستران
جهت پخش تراکت نیازمند
خانم و آقا با قرارداد رسمی
٠٩١٣٠٧٧٧٧۵٠-٣٧٨٠۴٠٠٠


صندوقدار ، آشپز ، مهماندار
پیک موتوری جهت کار در
رستوران (محدوده خ کاوه)
٠٩١٣٩١٩١١۴٠-٣۴۴٧۶٠۴٣


به تعدادی محدود
جهت پخش تراکت با حقوق و
مزایای بالای ١میلیون نیازمندیم
٠٩١٣٨٠٠٠۵٢٣


تعدادی خانم و آقا جهت
پخش تراکت با حقوق و مزایای
١/۵٠٠م به بالا + بیمه
٠٩١٣٠٩١٣٩٩۵-٣۴۴۵٣٩١۶


یک شرکت تولیدی
در شهرک صنعتی جی
استخدام می کند :
١- استخدام نیروی ساده
دیپلم و بالاتر
(آقا زیر ٣٠ سال )
دو شیفت ١٢ ساعته ١٠ نفر
و خانم ١۵نفر
٢- سرپرست خط تولید
(بازنشسته حداکثر ۴۵ سال )
مسیر سرویس : سه راه ملک شهر
پل چمران ، لاله ، پروین
جی ، شهرک صنعتی جی
٣۵٧٢١٩٨٨


خانم جهت میناکاری
تجاری (با مزد روزانه)
کاوه ، چمران ، زینبیه
٠٩٢١۵۴١٢۶٨۶-٣۴۴٨٣٣٧٧


کارگر خانم
ماهر و ساده جهت کار در
کبابی و بریانی ، م : کوه آتشگاه
٠٩١٣٧٢۶۵٠٢١- ٣٣۶٣٧٣۶۵


نیروی آقا جهت کار
در رستوران (کانترداری)
تماس: ٩ صبح تا ١١ ، ١۵ تا ١٩
۶٧٠۵ ١١۴ ٠٩١٣ ت.ت.م


کارمند خانم و کارگر ساده
جهت نظافت در رستوران
س ت ١۶به بعد
٠٩٣٨۵٧٢٧٨٧٨-٣۴٣٩١٠١٣


موبایل سایلنت
نیازمند تعدادی بازاریاب خانم
و آقا و فروشنده خانم (نظرمیانی)
٠٩١٣٠٢٨٠٠۴٨


اتوکار و وردست خانم
با همکاران خانم ، حقوق + بیمه
ساعت کار : ١٨/٣٠ – ٨/٣٠
٣٢٢١٠٢١١


استخدام خانم یا آقا
جهت سخت افزار
و نرم افزار
٣۶٢۶٢٣٧٧


تعدادی خانم
جهت مونتاژ و بسته بندی
در کارگاه تولیدی با سرویس
٠٩٣۶٨۶۶٢٨٧٧-٣۵٣٣٣١٨٩


یک فرصت شغلی بی نظیر و ویژه
با معرفی کار با درآمدی روزانه
١٠٠ الـی ۵٠٠ هـزار تـومـان
١-با خرید قند خردکن تولید بالا از ما(٣۵ الی ٧۵ میلیون)
معرفی به کار با قرارداد رسمی(مهلت فقط تا آخر هفته)
٢-و یا با خرید قند خردکن متوسط ١١ الی ٢۵ میلیون
از ما – قند را خودتان بخرید و بشکنید و پخش کنید.
٠٩١٣٩۵٩٣٢۴۶


به تعدادی برقکار صنعتی
آقا
با حداقل سه سال سابقه کار
جهت کار در شهرک گلخانه ای
پارادایس نیازمندیم
ساعت تماس : ٨ الی ١۴
٠٩٣۶٠٣٨٣۴۵٩ ت.ت.ا.م


استخدام برقکار صنعتی
ساده و ماهر
٠٩٣٠۶٩٠۴٢٨٢
ت.ت.م


رستوران آرتیشو به
١- صندوقدار خانم
(نیمه وقت یا تمام وقت)
٢- تعدادی کارگر ساده
(آقا یا خانم)
٣- پیتزازن ماهر (آقا یا خانم)
نیازمند است
٠٩١٣٨٠٧٩٢۶١
٣۶٢٩٣۶۶٩ ت.ت.م


آشپز – سنتی پز ماهر
کمک آشپز مجرب ، سالن دار
با تجربه (رستوران آشتی)
٠٩١٣٩٠٣۶٨۴٠


به تعدادی بازاریاب جهت
فروش دستگاه ردیاب خودرو
(GPS) با پورسانت عالی
نیازمندیم -٠٩١٣٣۶۶١۴۵٠


استخدام
شرکت پخش مواد غذایی
بازاریاب حضوری
جهت سوپر مارکت
حقوق ثابت + بیمه + پورسانت
٠٩١٣٧٩٣۶٨٨٧
٣٧٨۶۶٩٨۴ ت.ت.ا.م


به تعدادی ویزیتور خانم
تلفنی و حضوری با فن بیان و
روابط عمومی بالا
٣٢۶٧٩٧٨٩-٠٩١۴٠١١٣۴۵٠


یک شرکت معتبر توزیع
و پخش لوازم جانبی موبایل
نیازمند بازاریاب آقا و خانم
می باشد
٢٠٠٩ ۴٣۴ ٣
٣۵٣٣ ٣٨۶ ٠٩٣٨
تماس: ١۴ به بعد


خانم جهت بازاریابی
محصولات آرایشی در آرایشگاه
زنانه – اصفهان و خمینی شهر
٣٣۶٧٩٧٢٧-٠٩١٣۵٨٩٧۵۴٩


به تعدادی بازاریاب باتجربه
جهت پخش لوازم بهداشتی
بیمارستانی و دارو گیاهی
نیازمندیم -٠٩١٣١١٧٠۴۵٢


بازاریاب حرفه ای آقا
در زمینه فعالیتهای ساختمانی
تماس : ۴ تا ٧ بعد ازظهر
٣٢۵٠٣۴١٩


منشی باروابط عمومی بالا
آشنا به کامپیوتر ، اینترنت
حقوق ثابت + بیمه
٣۶۶٣۵۵۴۵ داخلی ١


به تعدادی منشی
جهت پاسخگویی
نیازمندیم
٠٩١٣٣٢۵٢٧۴١


منشی خانم
جهت یک شرکت معتبر
در محدوده دروازه شیراز
۵١٠٧ ۵٠١ ٩


به یک منشی و ٢٠ بازاریاب
(خانم) با حقوق ثابت نیازمندیم
١١ ۴٨ ٧۴۴ ٠٩٣٨
٠٠ ٩٧ ۶۶١ ٣


منشی خانم
جهت کبابی و بریانی
م : کوه آتشگاه
٠٩١٣٧٢۶۵٠٢١-٣٣۶٣٧٣۶۵

مشخصات

برچسب ها

مطالب پیشنهادی ما

دیدگاه های شما

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *